Værdier / Vision

Værdier:

Kulturhuset Leopold er en socialøkonomisk virksomhed. Dvs. indenfor rammerne af gældende regler for en selvejende institution, ønsker vi at drive et forsamlingshus/kulturhus. Kulturhuset skal drives sammen med unge mennesker, som på grund af betydelig nedsat fysiske eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

 

Værdigrundlag:

  • Alle mennesker har ret til et ligeværdigt liv, uanset evner og social baggrund
  • Det enkelte menneske skal blive så livsdueligt som muligt til både at nyde og yde i tilværelsen
  • Kvalitet i det menneskelige fællesskab bygger på den enkeltes engagement og medansvar
  • Det enkelte menneske skal opdage og udnytte sit potentiale

 

Vision:

Socialøkonomiske virksomheder har et dobbelt formål: At tjene penge og at gøre noget godt for samfundet, eksempelvis ved at ansætte udsatte borgere i virksomheden. Derudover har Kulturhuset Leopold en klar vision om at være en stor del af det lokale samfund. Vi ønsker at kulturhuset bliver et lokalt samlingspunkt for borgere i Karise og omegn. Vi vil drive et kulturhus med mange aktiviteter og sociale arrangementer, der favner bredt. Det skal være muligt at holde barnedåb, bryllup og begravelser. Der skal være plads til udstillinger, foredrag og koncerter m.m.

Kort sagt et kulturhus med en historie, et liv og en sjæl.