”Kariseorganisationen” består foreløbig af fire selvejende institutioner.

Karise Efterskole er en specialefterskole for unge med særlige behov. Kariseuddannelsen er vores STU, Forkanten er et botilbud og Kulturhuset Leopold er vores socialøkonomiske virksomhed.

Ideen bag ”Kariseorganisationen” er, at de 4 institutioner med udgangspunkt i fælles værdigrundlag vil

danne rammen om det pædagogiske arbejde, der leder de unge fra efterskolen gennem den særligt

tilrettelagte ungdomsuddannelse, til et aktivt og ligeværdigt voksenliv.

Institutionernes tætte samarbejde og fælles værdigrundlag sikrer et trygt og sammenhængende flow

mellem institutionerne og overgangen fra ung til voksen. 

En fælles vej til voksenlivet

alle logoer